பணிப்பாளர் (Acting)


PD Health 2020

 Dr. எ. லதாகரன்

மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்

நீதிமன்ற வீதி
Trincomalee

Tel : 026-2221017

Fax : 026-2225959

e-mail: health@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


Dr.S.அருள்குமரன்

 

Tel  : 026-2221017

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Annual Transfer - 2021 

Circular

Tamil  |  Sinhala

 

Application Form

Tamil  |  Sinhala

Dead line -21/09/2020

தூரநோக்கு

கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு தலைசிறந்த திணைக்களமாக விளங்குவதுடன் ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் பொருளாதார சமூக உள மற்றும் ஆத்மீக அபிவிருத்தி அடைந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு பங்களிப்புச் செய்தல்.


பணிக்கூற்று

பரிபூரண உயர்ந்த தரமுள்ள எல்லோருக்கும் சமமான வினைத்திறனுள்ள நிலைத்து நிற்கக்கூடிய சுகாதார சேவையை கிழக்கு மாகாண மக்களின் தேவைக்கேற்ப வழங்குவதன் மூலம் அதி உன்னத சுகாதார மட்டத்தை அடைதல்.

E1S 09 09 2020The Provincial Department of Health Services, Eastern Province grandly opened the public waiting area within their premises on 09.09.2020. It was declared opened by the Former Provincial Directors of Health Services, Dr. K.Muruganandam and Dr. A.L.Alaavudeen with the presence of Provincial Director of Health Services Dr. A. Lathaharan, Consultant Community Physician Dr. S. Arulkumaran, Former MO Planning Dr. V. Premananth, MO Planning V. Gugenthiran, Former Chief Accountant Mr. A.M.M. Rafeek, Chief Accountant Mr. B. Ketheeswaran, MO Public Health Dr. N.M.M. Naufal, MO Information Dr. C. Balamuruga and all staff of the Provincial Department of Health Services.

மேலும் படிக்க ...

E1S 03 09 2020PSSP Progress Review Meeting was held on 3rd of September 2020 at Conference hall, PDHS Office, under the chairmanship of Dr. A. Lathaharan, Provincial Director of Health Services, Eastern Province, to track the project. 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC