ஆணையாளர்


Comm Indigenous 2020

Dr.(திருமதி).ஆர்.ஸ்ரீதர்

சுதேச மருத்துவ திணைக்களம்
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.நவேந்திரராஜா

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

Comments

தூர நோக்கு
தரமான சுதேச மருத்துவ சேவை ஊடாக ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்குதல்.

பணிக்கூற்று

அங்கிகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய, சுதேச வைத்திய முறையினுடாக நோய்களை குணமாக்கவும், நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுமான சுதேச மருத்துவ சேவையை நிலைபெறத்தக்க வகையில் வலுப்படுத்தல்.

E2S1The 1st Medical Officers Incharge (MOIC) Meeting of Department of Indigenous Medicine, EP was chaired by the Provincial Commissioner of Dr. (Mrs). R. Srithar On 2nd July 2020 at 9.30 a.m. at the Chief Minister’s Conference Hall, Inner Harbour Road, Trincomalee

மேலும் படிக்க ...

E3S1The 3rd Community Medical Officers (CMO) Meeting for Trincomalee region of Department of Indigenous Medicine, EP was chaired by the Provincial Commissioner of Dr. (Mrs). R. Srithar on 15th June 2020 at 9.30 a.m. at the Conference Hall of Base Ayurveda Hospital, Kappalthurai, Trincomalee.


மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC