ஆணையாளர்


Comm Indigenous 2020

Dr.(திருமதி).ஆர்.ஸ்ரீதர்

சுதேச மருத்துவ திணைக்களம்
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.நவேந்திரராஜா

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

Comments

தூர நோக்கு
தரமான சுதேச மருத்துவ சேவை ஊடாக ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்குதல்.

பணிக்கூற்று

அங்கிகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய, சுதேச வைத்திய முறையினுடாக நோய்களை குணமாக்கவும், நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுமான சுதேச மருத்துவ சேவையை நிலைபெறத்தக்க வகையில் வலுப்படுத்தல்.

E4S1The 2nd Community Medical Officer’s (CMO) Meeting of Department of Indigenous Medicine, EP was chaired by the Provincial Commissioner of Dr. (Mrs). R. Srithar on 08th June 2020 at 11.00 a.m. at the Conference Hall of Base Ayurveda Hospital, Puthukkudiyirupu, Batticaloa


மேலும் படிக்க ...

E5S1The 1st Audit Committee Meeting of Department of Indigenous Medicine, EP was chaired by the Provincial Commissioner of Dr. (Mrs). R. Srithar on 9th June 2020 at 9.30 a.m. at the Chief Ministry Conference Hall, Inner Harbour Road, Trincomalee.


மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC