ஆணையாளர்


Comm Indigenous 2020

Dr.(திருமதி).ஆர்.ஸ்ரீதர்

சுதேச மருத்துவ திணைக்களம்
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.நவேந்திரராஜா

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

Comments

தூர நோக்கு
தரமான சுதேச மருத்துவ சேவை ஊடாக ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்குதல்.

பணிக்கூற்று

அங்கிகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய, சுதேச வைத்திய முறையினுடாக நோய்களை குணமாக்கவும், நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுமான சுதேச மருத்துவ சேவையை நிலைபெறத்தக்க வகையில் வலுப்படுத்தல்.

a.250x175

The Department of Indigenous Medicine, Eastern Province conducted the awareness programme about "Diabetes Mellitus on Diabetes day Nov 14, 2019” at Base Siddha Ayurveda Hospital, Kappalthurai on 14th November 2019, and the programme has been organized by Dr (Mrs.) R. Srithar, Provincial Commissioner, Department of Indigenous Medicine, Eastern Province, Sri Lanka and headed by Dr.(Mrs).T. Sivachelvan MD(S), Medical superintend, BAH, Kappalthurai. The Seminar and awareness programme are successfully conducted by Dr. S. Uthayanan MD(S), Medical Officer, Department of Indigenous Medicine for the public and Patients.  

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC