ஜனாதிபதி செயலகம்
01.  இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம்    
02.  ஜனாதிபதி செயலகம், இலங்கை     
03.  ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு    
   
   இலங்கை அரசாங்கம்    மாவட்ட செயலகங்கள்
01.  அமைச்சரவை அலுவலகம்     01.  அம்பாறை மாவட்ட செயலகம்
02.  நிதி ஆணைக்குழு     02.  மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகம்
03.  நிதி அமைச்சு   03.  திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம்
04.  தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சு   04.  பிற மாவட்ட செயலகங்கள் 
05.  பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு    
       
       
   மாகாண சபைகள்   வேறு வலைத்தளங்கள்
 01.  மத்திய மாகாணம் 01.  அரச அமைப்புகள்
 02.  வட மத்திய மாகாணம் 02. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்
 03.  வடமேல் மாகாணம்    
 04.  வட மாகாணம்      
 05.  சபரகமுவ மாகாணம்       
 06.  தென் மாகாணம்    
 07.  ஊவா மாகாணம்    
08. மேல் மாகாணம்    
       

© Provincial Planning Secretariat - EPC