தலைவர்


Chairman Coop Emp Comm 2020

திரு. கருணதாச உதகே

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

செயலாளர் (பதில்)


Sec Emp Comm 2020

திரு. A.G.தெய்வேந்திரன்

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.R.A.அன்டன் ஜூலியஸ்

 

Tel :  026-2222216

OrgChart

Performance Report

Members
Strategy for Public Services Delivery Adhering
UN Sustainable Development Goals
Forms & Applications 
Citizen Charter1
Co-operative Employee's Commissions Details

RTI 1


Information Officer

R.A.Anton Julius

Tel   : 026-2222216


Report - 2019

Visitors

E1M1 21 01 2021

A Discussion has been held by CEC & CCD with ACCD’s and Selected Co-operative Societies on 21.01.2021 at from 10.30 am to 1.30 pm at the Co-operative Employees Commission office in Trincomalee.

மேலும் படிக்க ...

E1S 01 01 2021

2021 New Year Affirmation was given by the Staffs of the Eastern Provincial Co-operative Employees Commission on 01.01.2021 at 9am in their office in Trincomalee.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC