பணிப்பாளர்


PDE 2023

திருமதி.அ. கனகசூரியம்

கல்வித் திணைக்களம்

உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel : 026-2222106
Mob: 076-8487529
Fax : 026-2222871
e-mail: education@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.விஜயாநந்தமூர்த்தி

 

Mob  : 071-8666664

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.R. Nimalaranjan

Tel   : 026 - 2223091

Mob   : 077-0579482


Report - 2022

English


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/