மாகாணப்பணிப்பாளர்


PD Road 2020

Eng.வி. கருனநாதன்

வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
இல.93A, அன்ரனிஸ் ஹேமிற் வீதி
கருவேப்பங்கேணி
மட்டக்களப்பு.
Tel:  065 2050066
Fax: 065 2222567
Email : roads@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி. N. ரமணதர்ஷன்

Administrative Officer

Tel : 065-2227207

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

K. Ledchumykanthan

Tel   :065-2227207

Mob   : 077-1239689


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments

Visitors

E1M1 02 12 2021

Provincial Road Development Department has organized "Awareness Programme for Preparation of Estimate with proper Design" on 02/12/2021 at 9.30am held at Provincial Director's office, Road Development Department Batticaloa and successfully completed at 4.30pm.

The Engineers, Technical officers & Draughtsman of Road Development Department participated in this programme and got knowledge in Design and Estimation.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC