பணிப்பாளர்


PD Fisheries 2020

திரு.எஸ்.சுதாகரன்

மீன்பிடி பிரிவு
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel: 026-2222184

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.T.நிர்மலா

 

Tel   :  026-2222184
Mob :  077-9677735

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

RTI 1


Information Officer

Mrs.C.A.Nevis Consalate

Tel   : 026-2222184


Report- 2021

English|Tamil|Sinhala

Visitors

E1S 10 06 2020கிழக்கு மாகாணத்தில் நன்னீர் மீன்பிடித் துறையை துரித அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கில் கிழக்கு மாகாண மீன்பிடிப்பிரிவின் PSDG நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்டத்தின் கோமரங்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட மதவாச்சிய, புலிக்கண்டிய, பெத்தேவ ஆகிய குளங்களுக்கு முறையே 112,500, 75,000, 150,000 பெறுமதியான மீன்குஞ்சுகள் 10.06.2020, 26.06.2020 ஆகிய தினங்களில் இருப்பு செய்யப்பட்டன.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

loker situbondo