பணிப்பாளர்


PD Industries 2020

திருமதி. உ.கவிதா

கிராமிய கைத்தொழிற்துறைத் திணைக்களம்
செல்வநாயகபுரம்
திருகோணமலை
Tel: 026-2222492
Fax: 026-2223543
Email : industries@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.சுவேந்தர்

 

Tel   : 026-2222492

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Contact Details CLGpng

RTI 1


Information Officer

Mr.A.Suventhar

Tel   : 026-2222492


Report - 2019

Visitors

E1M1 15 03 2021

The training program has arranged from 15.03.2021 – 19.03.2021 (5 days) in batik basic technique for our textile instructors & youths.

மேலும் படிக்க ...

E1M1 18 02 2021

Under the Vistas of Prosperity & Splendour- 2020 (Chapter 04 Youth affairs/ Women affairs) Preparation of WARP training programme has conducted for the Textile instructor & weavers in Batticaloa Handloom production centers on 2021.02.18. The purpose of this programme to increase the WARPs production and techniques.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC