செயலாளர்


Sec Education 2021

திரு. எம். சி. எல். பெர்னாண்டோ

கல்வி அமைச்சு
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel :026-2220035
Fax :026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.G.தைவேந்திரன்

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Appointment   n blink

Appointment of National College of Education (Diploma Holders)

 

Letter

Tamil  | sinhala

 

Details

Tamil  | sinhala | | English


Appeal Board Decision

Non Academic Staff's Appeal Board Decision-2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


Annual Transfer 

Principal Annual Transfer - 2021

Circular

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form (Above 8 Years)

Tamil | Sinhala

Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Appeal Form

English


Annual Transfer 2020

Letter

 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


National Program of Writing a Precious Book for the Country

RTI 1


Information Officer

Mr.K. Sithiravel

Tel   : 026-2224023


Report - 2019


Comments


Visitors

E1M1 12 01 2021

கிழக்கு மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் மற்றும் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் கலந்து கொண்ட விசேட கூட்டமொன்று 12.01.2021 இல் கல்வி அமைச்சின் மாநாட்டு மண்டபத்தில் அமைச்சின் செயலாளர் திரு. எம்.சி.எல். பெர்னான்டோ அவர்கள் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

மேலும் படிக்க ...

E1M1 05 01 2021

கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சின் புதிய செயலாளராக திரு.எம்.சி.எல். பெர்னான்டோ கடந்த 05.01.2021 இல் கடமையேற்றுக் கொண்டார்.

கல்வி அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்ட இவ்வைபவத்தில் சமயத் தலைவர்களின் ஆசியுடன் இக்கடமையேற்பு வைபவம் இடம் பெற்றது.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC