செயலாளர்


Sec Health 2020 1

திரு.ஏ.எச்.எம்.அன்ஸார்

வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2222441
Email : minroad@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.R.மன்சூர்

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2022

English


Visitors

E1M1 01 01 2022

2022 அரச சேவை உறுதியுரை / சத்திய பிரமாணம் வழங்குதல் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு செயலாளரின் தலைமையில் அமைச்சு உத்தியோகத்தர்களின் பங்களிப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் கட்டடங்கள் திணைக்களத்தின் மாகாண பணிப்பாளர், மற்றும் உத்தியோகத்தர்களும் பங்குப்பற்றினார்கள்.

 

மேலும் படிக்க ...

E2M1 01 01 2022

வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு செயலாளரின் தலைமையில் அலுவலக உத்தியோகத்தர் பங்களிப்புடன் சர்வமத ஆசிர்வாதத்துடன்; 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய கடமைகள் சுப மூகூர்தத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/