செயலாளர்


Sec Road 2021

திரு.ஐ.கே.ஜி.முத்து பண்டா

வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2222441
Email : minroad@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.R.மன்சூர்

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2019


Visitors

E1S 12 10 2018

பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகள் தொடர்பான ஒருநாள் பயிற்சி நெறி வீதி அபிவிருத்தி காணி மற்றும் காணிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சினால் 2018.10.11 அன்று முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சிப் பிரிவில் நடாத்தப்பட்டது. அமைச்சின் செயலாளர் திரு.க.கருணாகரன் பயிற்சி நெறியினை ஆரம்பித்து வைத்தார். அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்இ குடியேற்ற உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வெளிக்கள போதனாசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆமைச்சின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திரு.வி. கௌரிதரன் பயிற்சி நெறியின் வளவாளராக கலந்து நெறிப்படுத்தினார்.

 

மேலும் படிக்க ...

E1S 28 09 2018

கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி மகளீர் விவகார அமைச்சினால் மொறவேவ பிரதேச செயலக பிரிவூக்குட்பட்ட வேலையற்ற யூவதிகளுக்கான முக ஒப்பனைப் பயிற்சி நெறி 2018 புரட்டாதி 27 அன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC