ஆணையாளர்


Commissioner MT

திரு. I.M.ரிகாஸ்

மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம்
கிழக்கு மாகாண சபை
புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை.
Tel : 026-2222520
Fax : 026-2225952
Email : motortraffic@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.K.தேவராஜா

 

Tel   : 026-2224046

OrgChart

Performance Report

Revenue

Statistical Information 2

 

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.A.G.A.Ayesha Ruvini Ariyarathna

Tel   : 026-2224046


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments

Visitors

E1S 01 01 2020

The Department of Motor traffic - Eastern Province has achieved Outstanding performance in the Evaluation Programme of the Committee on Public Accounts Financial Year 2018

மேலும் படிக்க ...

E1S 26 08 2019

The Department of Motor traffic - Eastern Province has won the 3rd place in National level productivity competition in 2018. The awarding ceremony was held on 26th march 2019 in BMICH

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

loker situbondo