ஆணையாளர் (Coverup)


Comm Revenue 2020

திரு.எம்.ஐ.எம்.மாகிர்

இறைவரித் திணைக்களம்

கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel: 026-2221033
Mob: 076-1495326
Email : revenue@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.I.M.ரூமில்

 

Tel   : 026-2221423
Mob  : 077-7412037

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.I.M.Roomil

Tel   : 026-2221423

Mob   : 077-7412037


Report - 2022

English


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/