தலைவர்


Chairman Tourism 2021 1

திரு. T. ஹரி பிரதாப்

உள் துறைமுக வீதி

திருகோணமலை

Tel  : 026 - 2228885
Fax : 026 - 2228884

பொது முகாமையாளர்


GM Tourism 2020

Dr. R. ஞானசேகர்

உட்துறைமுகம்  வீதி

திருகோணமலை
Tel : 026 - 2228881
Fax : 026 - 2225972

தகவல் அதிகாரி


திரு.M.S.ஜாசிர்

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

Tourism East

Visit East Srilanka

Visit East Srilanka

For More Information

Tourism Details 
Hotel Details
Trincomalee
Area Tour Guides of Eastern Province
Details

RTI 1


Information Officer

Mr.M.S.Jaasir

Tel   : 026-2228884


Report - 2019


Visitors

250x175உயிர்த்த ஞாயிறு அன்று இடம்பெற்ற தாக்குதலின் பின் இலங்கை சுற்றுலாத்துறையின் பின்னடைவை மீள்கட்டியெழுப்புதல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் திருகோணமலையில் கிழக்கு மாகாண சுற்றுலாப் பணியகத்தின் தலைவர் இந்திக நளின் அவர்களின் தலைமையில் 2019.06.20 அன்று நடைபெற்றதாக கிழக்கு மாகாண சுற்றுலாப் பணியகத்தின் பொது முகாமையாளர் ஏ.எஸ்.எம்.பாயிஸ் தெரிவித்தார்.இந்நிகழ்வில் பிரதம் விருந்தினராக கௌரவ கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஷான் விஜயலால் டி சில்வா  அவர்கள் தனது விஷேட உரையை நிகழ்த்தினார்.

மேலும் படிக்க ...

250x175உயிர்த்த ஞாயிறு அன்று இடம்பெற்ற தாக்குதலின் பின் இலங்கை சுற்றுலாத்துறையின் பின்னடைவை மீள்கட்டியெழுப்புதல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் திருகோணமலையில் கிழக்கு மாகாண சுற்றுலாப் பணியகத்தின் தலைவர் இந்திக நளின் அவர்களின் தலைமையில் 2019.06.20 அன்று நடைபெற்றதாக கிழக்கு மாகாண சுற்றுலாப் பணியகத்தின் பொது முகாமையாளர் ஏ.எஸ்.எம்.பாயிஸ் தெரிவித்தார்.இந்நிகழ்வில் பிரதம் விருந்தினராக கௌரவ கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஷான் விஜயலால் டி சில்வா  அவர்கள் தனது விஷேட உரையை நிகழ்த்தினார்.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC